ادره حراست

حراست چیست:

به نظرشما حراست چگونه جائي است و چه اهدافي را دنبال مي كند ؟
اطلاعات شما در رابطه با شرح وظايف حراست تا چه حدي است ؟
آيا مي دانيد حراست در چه مواردي مي تواند ياري رسان شما باشد ؟
آيا مي دانيد شما در چه مواردي مي توانيد حراست را ياري كنيد ؟

سعی ما در اين مقوله آشنايي بيشتر شما نسبت به وظايف و روش خدمت رساني حراست به همكاران عزيز مي باشد اميد است كه در اين راه قدم كوچكي برداشته باشيم.
حراست در لغت به معناي پاسداري و مراقبت كردن مي باشد. از لحاظ عرف اداري حراست به نهادي گفته مي شود كه در قلب تشكيلات يك سازمان وجود داشته و وظيفه خطير مراقبت از سلامت اجزاي ريز و درشت آن تشكيلات را در برابر انواع و اقسام انحراف هاي موجود به عهده دارد .
وظيفه اصلي حراست مواظبت بر سلامت سازمان است چرا كه هر سازماني جهت نيل به اهداف خود به سلامت دروني و بيروني نياز دارد. از آنجا كه سلامت هر سازمان همواره در معرض آلودگي ها و تهديد هاي دروني و نفوذي است، براي حفظ سلامت و پيشگيري از آلودگي ها نيازمند سيستمي هستيم كه با دقت زياد اولاً از نفوذ آفت ها به داخل سيستم جلوگيري كند، ثانياً با تشخيص و شناخت آفت هاي دروني، زمينه هاي علاج به موقع و سلامت سازمان را فراهم سازد.
بنابراين حضور حراست در عرصه فرآيندهاي سازماني، همواره در جهت دستيابي به دو هدف عمده زير است :

  1. هدف كلان و راهبردي: حفظ و ارتقاي توان حفاظتي و امنيتي سازمان به منظور پيش برد اهداف سازمان.
  2. اهداف عملياتي: همراهي و مساعدت مديران با ارائه مشورت هاي موثر و اطلاع رساني به موقع، اعمال نظارت ها و انجام اقدام هاي موثر جهت حفاظت همه جانبه از ايمني و سلامت منابع سازمان